Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Веселин Йорданов Дочев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 6. Аргарни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита (Биологична растителна защита). 

  Кандидат: доц. д-р Веселин Йорданов Дочев  EN

  Рецензии:

  проф. д-р Веселин Александров Арнаудов  EN

  проф. д-р Иван Димитров Киряков  EN

  проф. д-р Щелияна Христова Калинова  EN

  Становища:

  проф. д-р Заря Василева Ранкова-Вапцарова  EN

  проф. д-р Ивелина Миткова Николова  EN

  проф. д-р Мая Динчева Димитрова  EN

  доц. д-р Пламен Атанасов Маринов – Серафимов  EN

  Публикувано на 06/08/2021