Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” на ½ щат в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Растениевъдство)

  Кандидат: доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 24/08/2018