Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност професор – доц. д-р Елена Викторовна Стоянова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език)

  Кандидат: доц. д-р Елена Викторовна Стоянова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 06/12/2013