Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Младен Стоянов Енчев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Българска детска литература) 

  Кандидат: доц. д-р Младен Стоянов Енчев – резюмета

  Рецензии: 

   Становища:

  Публикувано на 07/11/2019