Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност професор – доц. д-р Петър Иванов Стоянович

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор на 1/4 щат в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика)

  Кандидат: доц. д-р Петър Иванов Стоянович

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 23/05/2018