Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Стефан Стайнов Желев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи  и системи)

  Кандидат: доц. д-р Стефан Стайнов Желев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 03/06/2013