Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Живка Енчева Военкинова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика)

  Кандидатдоц. д-р Живка Енчева Военкинова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/08/2014