Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Калина Ивелинова Атанасова

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор”  в докторска програма Археология (Средновековна българска археология) от  професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

  Кандидат: 

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Облеклото през Второто българско царство ще се проведе на 21.09.2022 г. от 11.00 ч. в  зала 309, Корпус 1, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 05/09/2022