Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Надежда Христова Христова

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Английски език  – Съвременен английски език), от професионално направление 2.1. Филология,   област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

   

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Терминологията в областта на корабното инженерство в английския и българския език (съпоставително изследване)“  ще се проведе на 05.03.2024 г. от 14.00 ч. в зала 211, Корпус 2  на ШУ.

   

   

  Публикувано на 19/02/2024