Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • За университета

  Телефонен указател

  24/08/2020

  Телефонни номера в гр. Шумен Тел. номер Корпус факултет/отдел 054 830495 1 централа 054 830350 1 ректорска канцелария 054 830358 1 специалист Връзки с обществеността 054 830478 1 Главен счетоводител 054 832106 1 Кандидатстудентска информация 054 832101 1 Център за международно сътрудничество 054 830356 1 отдел “Обществени поръчки” 054 830309 1 Отдел “Човешки ресурси” 054 […]

  Акценти

  24/07/2020

  За студентите от горните курсове: Вече можете да се регистрирате в Университетската платформа за обучение в електронна среда на адрес: https://edu.shu.bg/ За ваше улеснение са изработени ръководства за работа, които може да изтеглите оттук: Регистриране Влизане в платформата Попълване на данните в профила Самозаписване в учебна дисциплина Регистрирането за студенти става единствено чрез служебните адреси […]

  График за обучение на преподавателите и административния персонал във връзка с прилагане на Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав

  11/05/2020

  ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ във връзка с прилагане на Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качествона образованието и академичния състав в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” 2020 г. ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ във връзка с прилагане на Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на […]

  Програма “Млади учени и постдокторанти”

  04/03/2020

  Конкурсна сесия 2019 Правила и критерии Конкурсна сесия 2020 Правила и критерии Информация за правилата за подбор и оценка на кандидатите, условията за кандидатстване и сроковете ще намерите на линковете към съответния факултет Факултет по хуманитарни науки Факултет по математика и информатика Факултет по природни науки Педагогически факултет Колеж-Добрич

  Полезни връзки

  26/02/2020

  Министерство на образованието и науката, „Стратегически документи” Министерство на образованието и науката,  „Проекти на документи”  

  Административни услуги

  14/02/2020

  Административни услуги Ценоразпис Празен Формуляри за студенти Именник – за студенти от ІІ, ІІІ, ІV курс Заявление общо Заявление за възстановяване на студентски права Заявление за прекъсване на обучението Заявление за преместване Заявление за преместване от/в ШУ “Епископ Константин Преславски” в/от друг университет Заявление за корекция на оценка Заявление за повторно издаване на европейско дипломно […]

  Комисии

  28/11/2019

  Комисия по научноизследователската и художественотворческата дейност Комисия по учебна дейност и образователни политики Централна комисия по кандидатстудентска дейност (КСД) Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав Комисия по акредитация Комисия по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се Централна атестационна комисия Централна комисия за […]

  Стопански съвет

  28/11/2019

  Председател: д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ Членове: проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан на ФХН доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ доц. д-р Петинка Радева Галчева – декан на ФПН доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – декан на ПФ доц. д-р Христо Атанасов Христов – декан на ФТН […]

  Разширен ректорски съвет

  28/11/2019

  Председател: проф. д.и.н. Георги Велков Колев – ректор Членове: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – зам.- ректор доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор доц. д-р Росица Димитрова Давидова-Маджарова – зам.-ректор гл. ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова – академичен секретар д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан […]

  Разширен ректорски съвет

  28/11/2019

  Председател: проф. д.и.н. Георги Велков Колев – ректор Членове: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – зам.- ректор доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор доц. д-р Росица Димитрова Давидова-Маджарова – зам.-ректор гл. ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова – академичен секретар д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан […]