Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • За университета

  Корпуси и адреси

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Корпус 1 Шумен, п.к. 9700 ул. „Университетска“ № 115 Корпус 2 Шумен, п.к. 9700 ул. „Червени ескадрони“ № 22 Корпус 3 Шумен, п.к. 9700 ул. „Университетска“ № 115 Колеж-Добрич Добрич, п. к. 9302 ж.к. „Добротица“ № 12 ДИКПО Варна, п. к .9010 ж.к. „Бриз“ ул. “д-р Борис Божков” № 1 […]

  Телефонен указател

  Телефонни номера в гр. Шумен Тел. номер Корпус факултет/отдел 054 830495 1 централа 054 830350 1 ректорска канцелария 054 830358 1 специалист Връзки с обществеността 054 830478 1 Главен счетоводител 054 832106 1 Кандидатстудентска информация 054 832101 1 Център за международно сътрудничество 054 830356 1 отдел “Обществени поръчки” 054 830309 1 Отдел “Човешки ресурси” 054 […]

  Акценти

  Важно за всички студенти! За обучение в електронна среда се ползват САМО служебните ел. пощи. В служебната поща се влиза през адрес gmail.shu.bg Потребителско име: <фак.номер>@shu.bg Парола: <ЕГН> При проблеми с ползването на пощата, моля пишете на admin@shu.bg При проблеми с ползването на електронната платформа за обучение, моля пишете на edu@shu.bg Университетската платформа за обучение […]

  График за обучение на преподавателите и административния персонал във връзка с прилагане на Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав

  ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ във връзка с прилагане на Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качествона образованието и академичния състав в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” 2021 г. ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ във връзка с прилагане на Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на […]

  Програма “Млади учени и постдокторанти”

  Конкурсна сесия 2021 Правила и критерии Допълнително разпределение на средства Информация за правилата за подбор и оценка на кандидатите, условията за кандидатстване и сроковете ще намерите на линковете към съответния факултет Факултет по хуманитарни науки Факултет по математика и информатика Факултет по природни науки Факултет по технически науки Педагогически факултет Колеж-Добрич Конкурсна сесия 2020 Правила […]

  Полезни връзки

  Министерство на образованието и науката, „Стратегически документи” Министерство на образованието и науката,  „Проекти на документи”  

  Административни услуги

  Административни услуги Ценоразпис Празен Формуляри за студенти Именник – за студенти от ІІ, ІІІ, ІV курс Заявление общо Заявление за възстановяване на студентски права Заявление за прекъсване на обучението Заявление за преместване Заявление за преместване от/в ШУ “Епископ Константин Преславски” в/от друг университет Заявление за корекция на оценка Заявление за повторно издаване на европейско дипломно […]

  Комисии

  Комисия по научноизследователската и художественотворческата дейност Комисия по учебна дейност и образователни политики Централна комисия по кандидатстудентска дейност (КСД) Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав Комисия по акредитация Комисия по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се Централна атестационна комисия Централна комисия за […]

  Стопански съвет

  Председател: д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ Членове: проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан на ФХН доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ доц. д-р Петинка Радева Галчева – декан на ФПН доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – декан на ПФ доц. д-р Христо Атанасов Христов – декан на ФТН […]

  Стопански съвет

  Председател: д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ Членове: проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан на ФХН доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ доц. д-р Петинка Радева Галчева – декан на ФПН доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – декан на ПФ доц. д-р Христо Атанасов Христов – декан на ФТН […]