Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • За университета

  IN MEMORIAM

  Празен проф. д-р Валентина Николова Аврамова (1944 – 2024) (01.05.1944 – 27.01.2024) На 27 януари 2024 година почина дългогодишният преподавател във Факултета по хуманитарни науки, професор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Академичната общност на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ искрено скърби по повод кончината на нашия колега, известен учен и учител на поколения русисти, […]

  Корпуси и адреси

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Корпус 1 гр. Шумен, п.к. 9700 ул. „Университетска“ № 115 Корпус 2 гр. Шумен, п.к. 9700 ул. „Червени ескадрони“ № 22 Корпус 3 гр. Шумен, п.к. 9700 ул. „Университетска“ № 115 Колеж-Добрич гр. Добрич, п. к. 9302 ж.к. „Добротица“ № 12 ДИКПО гр. Варна, п. к .9010 ж.к. „Бриз“ ул. […]

  Телефонен указател

  Телефонни номера в гр. Шумен Тел. номер Корпус факултет/отдел 054 830495 1 централа 054 830350 1 ректорска канцелария 054 830358 1 специалист Връзки с обществеността 054 830478 1 Главен счетоводител 054 832106 1 Кандидатстудентска информация 054 832101 1 Център за международно сътрудничество 054 830356 1 отдел „Обществени поръчки“ 054 830309 1 Отдел „Човешки ресурси“ 054 […]

  Акценти

  Уважаеми студенти,  на служебните си ел. пощи ще получите писмо с линк, чрез който да активирате студентски профил в софтуера StrikePlagiarism.com (проверка срещу плагиатство).   Профилите Ви ще бъдат създадени по следния график: 14.12.- за студенти от ПФ 15.12. – за студенти от ФХН 18.12. – за студенти от ФПН 19.12. – за студенти от ФМИ […]

  График за обучение на преподавателите и административния персонал във връзка с прилагане на Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав

  ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ във връзка с прилагане на Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качествона образованието и академичния състав в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 2024 г. ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ във връзка с прилагане на Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на […]

  Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

  Национална програма Млади учени и постдокторанти – 2 Конкурсна сесия 2022 Правила и критерии на Шуменския университет НП „Млади учени и постдокторанти – 2“ Информация за правилата за подбор и оценка на кандидатите, условията за кандидатстване и сроковете ще намерите на линковете към съответните основни структурни звена: Факултет по хуманитарни науки Факултет по математика и […]

  Полезни връзки

  Министерство на образованието и науката, „Стратегически документи” Министерство на образованието и науката,  „Проекти на документи”  

  Административни услуги

  Административни услуги Ценоразпис Празен Формуляри за студенти Именник – за студенти от ІІ, ІІІ, ІV и V курс Заявление общо Заявление за прекъсване на обучението Заявление за отписване Заявление за записване след прекъсване Заявление за възстановяване на студентски права Заявление за преместване в друго ОСЗ Заявление за преместване в същото ОСЗ Заявление за преместване от […]

  Комисии

  Комисия по научноизследователската и художественотворческата дейност Комисия по учебната дейност Централна комисия по кандидатстудентска дейност Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав Комисия по акредитация Комисия по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се Централна атестационна комисия Централна комисия за атестиране на служителите Методически […]

  Комисии

  Комисия по научноизследователската и художественотворческата дейност Комисия по учебната дейност Централна комисия по кандидатстудентска дейност Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав Комисия по акредитация Комисия по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се Централна атестационна комисия Централна комисия за атестиране на служителите Методически […]