Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Художественотворческа дейност

  Работна среща по проект „Equal sport for all“

  07/02/2019

  Поредна среща от международния проект „Equal sport for all“ се проведе в гр. Мурсия, Испания, в UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ бе представен от доц. д-р Пенка Кожухарова, доц. д-р Теодора Симеонова, гл.ас. д-р Теодора Игнатова и преподавател Мартин Базелков от Педагогическия факултет. По време на двудневната работна […]

  Статут на художествена галерия “Университетска”

  Раздел I – Общи положения Чл.1. Художествената галерия е културно-образователна институция в структурата на ПФ, която има за цел експонирането, изучаването и популяризирането на студентското изобразително изкуство, както и на произведения на преподаватели и художници пряко ангажирани или подпомагащи обучението по изобразително изкуство. Чл.2. ХГ осъществява своята дейност въз основа на правилниците на ШУ „Епископ Константин […]

  Художественотворческа дейност

  Специфичен акцент в дейността на Шуменския университет е осъществявяната от студенти, докторанти и преподаватели художествентворческа дейност в разнообразие от организационни форми – изложби, концерти, музикално-сценична дейност, театрални постановки, пленери, фестивали, спортни състезания, конкурси и други. Фундаментално, тя се категоризира като присъща на Университета в контекста на специалностите: Педагогика на обучението по изобразително изкуство; Педагогика на […]

  Престижно класиране на преподавателите по спорта

  05/02/2018

  Катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ към Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ участва в провеждането на втората годишната зимна спортна среща на преподавателите по спорт на висшите училища в България, която се състоя от 30 януари до 2 февруари в учебен център Мальовица. Спортната програмата на форума включва състезания […]

  Спортни занимания за студенти с увреждания и с наднормено тегло

  12/12/2017

  Включване в занимания по спорт на студенти с увреждания, наднормено тегло и затлъстяване е основната задача на колектив от преподаватели от Педагогически факултет при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, който продължава работата си по европейския проект „ESFA – Equalsportforall”. Сформирани са целевите групи, направени са три анкетни проучвания по модел на Световната здравна организация, свързани […]

  Бойни изкуства

  03/12/2017

  Демонстрация по бойни изкуства, по случай студентския празник – участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт III курс Демонстрация по бойни изкуства, по случай патронния празник на ШУ – участници: студенти от специалност ПОФВ и спорт III курс

  Спортни състезания по случай 8 декември

  23/11/2017

  Студентският съвет и катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт” в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” организират спортни състезания по случай 8 декември. На 29 ноември е състезанието по баскетбол 3Х3 за купа „Наташа Цветкова”. Записването за участие е същия ден от 14 часа във физкултурния салон на Корпус 2. […]

  Работна среща по международния проект „ESFA – Equal sport for all”

  23/10/2017

  Втората среща на европейския проект –  „ESFA – Equal sport for all”, с основна тема  – включване в спорта на хората с увреждания и затлъстяване се проведе в университета на град Падуа, Италия. Обсъден бе предложеният проект на работния пакет, разработен от екипа на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Той включва цялостна концепция и разработени […]

  Работна среща по международния проект „ESFA – Equal sport for all”

  23/10/2017

  Втората среща на европейския проект –  „ESFA – Equal sport for all”, с основна тема  – включване в спорта на хората с увреждания и затлъстяване се проведе в университета на град Падуа, Италия. Обсъден бе предложеният проект на работния пакет, разработен от екипа на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Той включва цялостна концепция и разработени […]