Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • 35 години русистика в Шуменския университет

    През 2008 година в Шуменския университет бе тържествено отбелязана 35-годишнината от създаването на специалността Руска филология, с която се слага началото на изучаването на руския език и литература в него. От 1972 г. до момента в специалностите Руска филология, Приложна лингвистика (Английски език и руски език и Руски език и турски език) и Българгарски език и руски език са се дипломирали над 3 000 специалисти русисти. Част от тези специалисти работят като университетски преподаватели в различни университети и колежи в България, Чехия, Турция, Норвегия, Канада, Германия, Кипър, САЩ, Италия, Англия и др.

    Публикувано на 20/12/2008