Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • 80 години от рождението на В.М.Шукшин

    На 24 юли 2009 г. бе проведена научна конференция по повод рождението на писателя, режисьора и актьора В.М.Шукшин. В конференцията участва проф. дфн С.М.Козлова от Барнаулския университет (Русия).

    Публикувано на 25/07/2009