Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Международен научен симпозиум на тема „ЕКОЛОГИЯ НА ЕЗИКА И СЪВРЕМЕННА КОМУНИКАЦИЯ“

    Центърът по русистика към Шуменският университет беше един от основните организатори на  Международен научен симпозиум на тема „ЕКОЛОГИЯ НА ЕЗИКА И СЪВРЕМЕННА КОМУНИКАЦИЯ“. Конференцията се проведе от 26 до 29 април 2018 г. в СОК „Камчия“. Актуалната тематика събра в България повече от 100 участници –  водещи изследователи и преподаватели-русисти от България, Русия, Украйна, Казахстан, Беларус, Чехия, Полша, Македония, Румъния, Сърбия, Китай и Япония. Международният симпозиум бе част от различни юбилейни мероприятия, посветени на 45-годишнината на русистиката в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Форумът се проведе в рамките на международния научен проект на Шуменския университет към фондация „Русский мир“, а съорганизатор на конференцията бе Дружеството на русистите в България. В симпозиума се обсъждаха различни тематични направления, свързани с проблемите на екологията на езика и с актуалните въпроси на съвременната лингвистика и дидактика. Пленарен доклад „Лингвистиката и здравият смисъл“ представи световноизвестният русист проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, доктор хонорис кауза на Шуменския университет и един от първите ръководители на Катедрата по руски език.

    Публикувано на 30/04/2018