Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Инфофорум 2019

  Катедрата по руски език и Центърът по русистика за пореден път организираха превърналия се в традиция студентски инфофорум. Добилото популярност мероприятие предизвика интереса на студентите от всички специалности с руски език в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и най-вече на първокурсниците. Инфофорумът се проведе в Центъра по русистика, а модератор бе проф. д-р Елена Стоянова, ръководител на катедрата по руски език. На мероприятието студенти русисти представиха отчетите си за участията си в различни фестивали, школи, курсове:

  • “Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как иностранному”. Отчет на студентите за участието им в ХI международна квалификационна школа във Варна;
  • “Друзья, прекрасен наш союз!”. Отчет на студентите за участието им в VIII Европейски студентски фестивал в Китен;
  • Курс по руски език в Москва.
  Публикувано на 17/09/2019