Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Коледа с А.Шчелкунов – Генерален консул на РФ във Варна

    Сътрудничеството с г-н А.Шчелкунов бе ползотворно за развитието на русистиката в Шуменския университет. По повод на 35-годишнината на специалността Руска филология получихме в дар от г-н Консула 170 тома ценни книги на руски език в разнообразни области на познанието.

    Публикувано на 27/12/2008