Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • КРЪГЛА МАСА ЗА РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА 1877-1878 Г.

    По повод на 140-годишнината на Руско-турската война 1877-1878 г. Катедрата по руски език и Центърът по русистика организираха кръгла маса, посветена на събитията, предшестващи и съпътстващи тази война. Разказът на военния историк полк. Мишо Йорданова проследи развитието на интересите на Русия към събитията на Балканите още от времето на Екатерина II. Бяха изложени неизвестни факти от военното развитие на събитията. Докладът беше съпроводен от презентацията на ас. д-р. Т. Терзиева,  която за присъстващите беше полезна с подбраните си материали. Според сценария на модератора на Кръглата маса проф. д-р Валентина Аврамова, освен историческите факти, бяха маркирани въпросите за войната в творчеството на наши и руски поети, писатели, художници, съдбата на някои от ключовите участници в тази война. Участието на ученика Теодор Терзиев и студента Николай Николов обогати вечерта с патриотичните стихове на нашите класици. Вечерта завърши с прожекция на един от най-хубавите филми, посветени на събитията отпреди 140 години „Опълченците на Шипка“, сниман от българо-руски екип през далечната 1954 г. Присъстващите имаха възможност да го видят в цвят, обработен със съвременна технология.

    Публикувано на 27/02/2018