Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Кръгла маса

    Кръгла маса на тема „Проблемы и достижения современной лингвокультурологии“, посветена на 70-годишнина на проф. д-р В. Аврамова

    Публикувано на 20/12/2014