Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Кръгла маса

    Кръгла маса на тема „Проблемы и достижения современной лингвокультурологии“, посветена на 70-годишнина на проф. д-р В. Аврамова

    Публикувано на 20/12/2014