Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Курс по руски език в Института Пушкин

    Участници: Вили Господинова 2 РФСР, Антония Колева 2 РФСР, Сияна Кирилова 2 РФСР, Вероника Филипова 2 АЕРЕ, Мийрем Мехмед 2 АЕРЕ

    Студенти русисти взеха участие в едноседмичен курс по практически руски език в Института Пушкин в Москва, с който Шуменският университет има сключен договор за партньорски взаимоотношения. Курсът е с хорариум 24 часа и включва занимания както аудиторна среда, и т. нар. „натуруроки“. Част от програмата е била и впечатляващата екскурзия в руската столица и посещение на забележителности, музеи, галерии и други културни обекти.

    Публикувано на 20/09/2019