Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Масленица

    Студенти, преподаватели и гости от шуменските училища отбелязаха Масленица. Студенти-русисти представиха уникалната руска традиция и почерпиха всички гости с традиционните блинчики.

    Публикувано на 14/03/2013