Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Международен симпозиум “Русское слово на Балканах”

    От 14 до 16 октомври се проведе първият международен симпозиум “Русское слово на Балканах”. Официални гости на симпозиума бяха: Юрий Соловьов – генерален консул на Руската федерация във Варна, Виктор Метьолкин – първи секретар на Посолството на Руската федерация в София, проф. Захари Захариев – председател на Федерацията за дружба с народите на Русия и ОНД, доц. Илиана Владова – председател на Дружеството на русистите в България и вицепрезидент на МАПРЯЛ, представители на обществени и неправителствени организации. Заседанията се провeдоха в пет секции: Език, Литература, Превод, Култура, Методика. Форумът бе посрещнат с голям интерес – освен 81 участника, като слушатели се включиха учители по руски език от различни региони на България и студенти от ШУ. За участниците беше подготвена и богата културна програма. Научните доклади, представени на Форума, бяха отпечатани в сборник.

    Публикувано на 18/10/2010