Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Международна проява „Тотальный диктант“

    Членовете на проекта се включиха в международната проява „Тотальный диктант“ и станаха организатори на провеждането му за пръв път в Шумен. ШУ като спонсор на проявата прие 51 участници: сред тях са студенти ОКС бакалавър от специалностите РФ, Приложна лингвистика и БЕРЕ, студенти- магистри от специалностите ЕОТБ и Лингвистика и превод; учители и ученици от СОУ „Сава Доброплодни“ и граждани на Шумен.

    Публикувано на 19/04/2016