Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Национален ученически конкурс за есе

    Национален ученически конкурс за есе на тема „Что я знаю о России?” – 3 издание „Мир русского кино“

    януари – март 2016

    Публикувано на 20/10/2015