Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Национален ученически конкурс за есе

    Национален ученически конкурс за есе на тема „Что я знаю о России?” – 2 издание „О, спорт, ты – мир!“

    10.12.2014–7.02.2015 г.

    Публикувано на 23/09/2015