Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Научна конференция “Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени”

    През м. октомври 2012 г. Факултетът по хуманитарни науки стана домакин на работата на една от секциите на международната конференция “Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени”, която се провежда от Кубанския държавен университет (филиал в гр. Славянск-на-Кубан) – международен партньор на Шуменския университет – във връзка със 135-годишнината от началото на Руско-турската война 1877/78 г.

    В рамките на заседанието получиха своите награди и студентите-участници в конкурса за есе на тема “Русия и България – минало, настояще, бъдеще” – част от тазгодишната програма на двустранния договор за сътрудничество. Петима от тях, участвали в стаж в Русия през м. юни 2012 г., споделиха впечатленията си от пребиваването си в Сочи, Адлер и Славянск-на-Кубан.

    Публикувано на 05/12/2012