Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Научно-практически семинар за студенти

    „Русское прикладное искусство“

    (съвместно с ученици изучаващи руски език в СОУ „Сава Доброплодни“)

    В семинара участваха студенти от ІV курс Руска Филология и студентът по програма „Еразъм+“ от Полша Яцек Нагурка

    Публикувано на 19/03/2015