Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Празник на руската история

    На 20 ноември 2012 г. Центърът по русистика и Регионалният инспекторат организираха Празник на руската история, посветен на Годината на историята в Русия. Тя е свързана с отбелязването на четири знаменателни събития в руската история: 1150 години от създаването на руската държава, 200 години от победата на Русия в Отечествената война (1812 г.), 770 години от битката на Чудското езеро под ръководството на Александър Невски и 400 години от края на Смутното време и освобождаването на Москва от народното опълчение на Минин и Пожарски. Вечерта на руската история протече като състезание между четири студентски и четири ученически отбора, които представиха в мултимедийни презентации, песни и стихове мигове от руската история. Бяха обявени и наградени първенците от конкурса за есе “Россия и Болгария – прошлое, настоящее и будущее”, в който участваха студенти от специалностите Руска филология, Приложна лингвистика и Български език и руски език и ученици от училища в Шумен, Нови пазар, Каспичан и Смядово.

    Публикувано на 23/11/2012