Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Руски чай с нашите студенти

    Вечерта е първата от поредица прояви, посветени на езика, литературата и културата на руския народ.

    Публикувано на 12/12/2009