Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • СТУДЕНТСКИ ИНФОФОРУМ

  Центърът по русистика по традиция е домакин на ежегодни студентски инфофоруми, чиято основна задача е да се осъществи диалог и обмен на опит между студенти от различни курсове и специалности. Тазгодишният форум се състоя на 25 септември 2018 г. На инфофорума бяха представени участията на студентите  Слава Даскалова – IV курс ПЛ  (АЕРЕ), Явор Петров Петров − МП ЛП (РФ), Радослав Жечев Колев − ІV курс РФБК, Николай Николов  − ІV курс РФБК, Сечкин Ренизал Рамис − ІІІ курс ПЛ (АЕРЕ), Марина Стоянова – II курс РФБК, Теодора Мерджанова − ІІ курс ПЛ  (АЕРЕ), Инга Маркелова – I курс РФБК, Марияна Иванова − І курс РФБК, Георги Стайков − І курс ПЛ (АЕРЕ), Мария Патлеева − ІІ курс ПЛ (АЕРЕ), Мийрем Неджиб − ІІ курс ПЛ (АЕРЕ), докт. Илиана Кирилова и докт. Елена Алексиева в:

  • Научно-образователен семинар на тема: “Руско-турската война 1877-1878 г. – паметни страници в историята на Шумен”, 27 февруари 2018 г.
  • Поетичен маратон на тема:”И мы сохраним тебя, русская речь!“, 24 март 2018 г.
  • Международен симпозиум “Экология языка и современная коммуникация”,26-29 април 2018 г., СОК “Камчия”
  • VІІ Европейски студентски фестивал “Друзья, прекрасен наш союз!”10 − 16 септември 2018 г., СОК “Камчия”
  Публикувано на 25/09/2018