Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студентски конкурс за превод

  Студентски конкурс за превод на:

  • публицистични текстове 
  • художествени текстове 
  • поетични текстове
  15.05.–31.08.2016 г.

  Въз основа на тези конкурси ще бъде подготвен сборник на студентските преводи и есета.

  Публикувано на 05/03/2016