Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Творческа вечер „Сърце, ти за всичко си едно“

    Концептът сърце в турската, българската и руската лингвокултура

    Публикувано на 29/05/2014