Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Творческа вечер „Сърце, ти за всичко си едно“

    Концептът сърце в турската, българската и руската лингвокултура

    Публикувано на 29/05/2014