Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Вечер на руското приложно изкуство

    На 23 април 2013 г. студенти от специалност Български език и руски език под ръководството на доц. д-р Елена Стоянова представиха на колегите си най-ярките елементи от руското приложно изкуство.

    Публикувано на 24/04/2013