Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • XI Международна квалификационна школа „Современни педагогически технологии в обучанието по руски език като чужд“

    Участници: Марина Стоянова от 4 РФБК, Теодора Маргаритова от 3 АЕРЕ и Миглена Ангелова от 4 АФз с ръководител проф. д-р Е. Стоянова

    Школата по традиция се провежда в края на август с подкрепата на фонд „Русский мир“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, като наши студенти участват за трети път. За 11-то издание на форума във Варненския свободен университет пристигат млади русисти от 8 страни и 12 университета. В събитието се включат Белградския университет (Сърбия), Брестския държавен университет (Белорусия), Будапещенския университет „Лоранд Етвьош“ (Унгария), Миланския университет (Италия), Педагогическия университет на Полша, Руския държавен педагогически университет «Ал. Херцен» и Университет „Масарик“ в Чехия. България е представена от преподаватели и студенти на Варненски свободен университет, Софийския университет, Нов Български университет, Пловдивския и Шуменския университети. Това е школа от европейски тип и е насочена към изграждане на посочените в докладите на Европейския съюз умения на младия специалист: комплексно решаване на проблеми, критично мислене, креативност и иновативност, управление на хора, умения за справяне с новите технологии, портфейл от езикови компетентности и координирани усилия. Основните дейности на тазгодишното издание на школата са били посветени на театъра. Студентките бяха впечатлени от участието им в кръглите маси под ръководството на проф. д-р Г. Шамонина, от разнообразните мастър класове, а също така и от интересните лекции на професори от руски университети. В програмата е била заложена Вечер на дружбата и семинар-практикум. Участничките представиха и кратък филм, който е бил направен изцяло от тях.

    Публикувано на 25/09/2018