Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Конференция с международно участие “По пътя на Евлия Челеби”

    На 3 и 4 ноември 2017 г. по случай 25-та годишнина на специалността “Турска филология” бе проведена научна конференция с международно участие “По пътя на Евлия Челеби”. Събитието срещна различни поколения изследователи от България и Турция.


    Информация за конференцията | TR