Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Архив на списанието

  „Филологически ракурси“ Том I

  „Филологически ракурси“ е научна поредица от публикации в основните области на филологическото образование: езикознание, литературознание, транслатология, интеркултурна комуникация, методика на чуждоезиковото обучение.

  Научната поредица „Филологически ракурси“ ще бъде издавана в двугодишна периодика по инициатива на катедра „Германистика“ при ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц.

  Научна редакция: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, Изабел фон Цитцевиц

  Коректор: Севгинар Динчерова

  Рецензенти: Димитър Попов, Стефка Калева

  Шумен

  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015


  „Филологически ракурси“ Том II

  Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Елка Добрева (отговорен редактор), доц. д.ф.н. Снежана Бойчева, доц. д-р Антоанета Димитрова, д-р Даниела Кирова

  Рецензенти: проф. д-р Велка Попова, доц. д-р Юри Проданов

  Автори: Снежана Бойчева, Антоанета Димитрова, Даниела Кирова, Иванка Камбурова, Севгинар Динчерова, Гергана Герова, Биляна Павлова

  Шумен

  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017


  „Филологически ракурси“ Том III

  Съставители: Гергана Герова, Антоанета Димитрова, Даниела Кирова

  Отговорен редактор: Антоанета Димитрова

  Рецензенти: Стефка Калева, Юрий Проданов

  ISSN: 2367-8348 (print)
  ISSN: 2603-4298 (online)

  Шумен

  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019


  „Филологически ракурси“ Том IV

  Съставители: проф. д.ф.н. Снежана Бойчева, доц. д-р Антоанета Димитрова, доц. д-р Даниела Кирова

  Отговорен редактор: доц. д-р Даниела Кирова

  Рецензенти: доц. д-р Ирина Иванова, доц. д-р Ирена Петрова

  ISSN: 2603-4298 (online)

  Шумен

  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ – Шумен, 2021


  „Филологически ракурси“ Том V „Дигитален профил на хуманитаристиката – отправни точки и посоки“

  Съставители: Авторски колектив

  ISSN: 2367-8348 (print)
  ISSN: 2603-4298 (online)

  Шумен

  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ – Шумен, 2023