Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Представяне на книгата на проф. Пиринка Пенкова-Люсейер “СВЕТИ АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ (ВЕЛИКИ). Трето слово против арианите. Изследване и издание на текста“