Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Представяне на книгата на проф. Пиринка Пенкова-Люсейер “СВЕТИ АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ (ВЕЛИКИ). Трето слово против арианите. Изследване и издание на текста“