Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Епископ-Константинови четения “Календар и време”

    Организатор: Факултет по хуманитарни науки

    21-22 май 2012 г.

    Публикувано на 22/05/2012