Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • CALL FOR PAPERS

    24th Annual Conference Episkop Konstantinovi Cheteniya – 18-19 May 2018, Shumen, Bulgaria.

    CALL FOR PAPERS

    Публикувано на 19/03/2018