Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Конференция, посветена на Първата световна война

    Шуменският университет е партньор в организирането на авторитетна международна конференция, посветена на Първата световна война. Темата на конференцията, която ще се проведе между 26 и 28 септември 2016 г. във Велико Търново, е  „Румънската кампания на Централните сили 1916/1917 г. – опит и памет”. Тя се финансира по проект на фондация Фриц Тисен и германското федерално правителство. Съорганизатор на конференцията е Берлинският свободен университет, а домакин на събитието е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Програмата е публикувана на сайта: http://projekt-rumaenienfeldzug.de/?lang=bg.

    Публикувано на 30/08/2016