Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Трета национална конференция по история, археология и културен туризъм

    БЪЛГАРИЯ (България в световното културно наследство)
    Организатори: Съюз на учените в България, Община Шумен, Национален археологически институт с музей на БАН, Регионален исторически музей – Шумен, Факултет по хуманитарни науки – Научноизследователски център по византинистика, катедра “История и археология”
    17-19 май 2012 г.

    Публикувано на 17/05/2012