Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ЦЕНТЪРЪТ ПО РУСИСТИКА и КАТЕДРАТА ПО РУСКИ ЕЗИК

    ЦЕНТЪРЪТ ПО РУСИСТИКА и КАТЕДРАТА ПО РУСКИ ЕЗИК при Шуменския университет обявяват Шестия конкурс за есе „Что я знаю о России?”, на тема „Мой Пушкин“.


    Информация за конкурса:

    Публикувано на 30/10/2018