Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • ДЕН НА БИБЛИЯТА

    • на 06.11.2015 г. от 13.30 часа в 219 зала на Ректората
    Публикувано на 26/10/2015