Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Ежегодна награда на името на проф. д.и.н. Рашо Рашев