Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“

    • Дата: 18-19 октомври 2018 г.
    • Института за български език при БАН – ПОКАНА И РЕГИСТРАЦИЯ
    • Покана
    Публикувано на 10/10/2018