Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“

    ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ на тема: „Динамика на синтактичните идеи на границата на две столетия“ организират Шуменският университет и Институтът за български език при БАН

    • Дата: 18.10.2018 г., 10.00 ч.,
    • София, Институт за български език, Голям салон.
    Публикувано на 16/07/2018