Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН СЕМИНАР

  КАТЕДРАТА ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ при Шуменския университет организира

  ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН СЕМИНАР

  Tема: „ШЕСТ ФИЛМА ОТ ИРЖИ МЕНЦЕЛ”

  Втора част 

  „ЧУЧУЛИГИ НА КОНЕЦ”
  22 ноември (четвъртък) 2018, 11. 00 – 12.30 часа, Зала: 217, Корпус 1 Шуменскиуниверситет „ЕпископКонстантинПреславски”

  Филмите са предоставени с любезното съдействие на Чешкия културен институт – София

   

  Публикувано на 13/11/2018