Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН СЕМИНАР

  КАТЕДРА ПОЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

  ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН СЕМИНАР

  „ШЕСТ ФИЛМА ОТ ИРЖИ МЕНЦЕЛ”

  ЧАСТ ПЪРВА

  „ПОДСТРИГВАНЕТО”
  13 ноември (вторник), 2018, 11. 00 – 12.30 часа, Зала: 217, Корпус 1 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Филмите са предоставен и слюбезното съдействие наЧешкия културен институт – София

  Публикувано на 06/11/2018