Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Кръгла маса „Българистиката в съвременния свят – предизвикателства и възможности“

    На 12 ноември 2022 г. от 9.00 ч. в зала 309 на Корпус 1 на Шуменския университе ще се проведе Кръгла маса „Българистиката в съвременния свят – предизвикателства и възможности“. Ще се дискутират проблемите на българистиката зад граница и възможните пътища за повишаване на интереса към изучаване на нашия език, литература, история, изкуство, наука и култура. В този смисъл тя е пряк отклик на актуалната ситуация, в която вече е назряла необходимостта от целенасочена подкрепа на българистиката като привлекателна научноизследователска област за чуждестранни учени.

    Кръглата маса е първото събитие, организирано от екипа на Шуменския университет към Националния научен консорциум „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика). Форматът на провеждане на форума е хибриден. Заявили са участие учени и преподаватели от Азербайджан, България, Великобритания, Италия, САЩ, Китай, Молдова, Норвегия, Румъния, Русия, Турция, Украйна, Унгария.

    Публикувано на 11/11/2022