Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. д.и.н. Бисер Христов Георгиев на тема: „МИРАЖЪТ ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ”

    14 декември 2016 г., от 14.00 ч., зала 211 в Корпус 1 на Шуменския университет

    Покана

    Публикувано на 12/12/2016