Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ЛЕКЦИИ И МАСТЪР КЛАС ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

    Гост-лектор Ирина Гончарова-Вакуловская – 26 септември 2018 г., от 10 ч. в зала 211, Корпус 2.

    Информация

    Публикувано на 21/09/2018